Krok w przyszłość - zapraszamy do projektu

Opublikowano: poniedziałek, 08 styczeń 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku informuje o możliwości udziału w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „CRAS” pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferowane są bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent” i jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości

Opublikowano: piątek, 24 listopad 2023


Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.
Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zastania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.


Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.
Jesteś?

 

Więcej informacji na stronie www.juzjestem.info

 -

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano: piątek, 03 listopad 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2023 r. (poz. 4639) zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Leskiego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na kadencję 2023-2027.
Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lesku.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób...

Opieka wytchnieniowa - 2024

Opublikowano: czwartek, 02 listopad 2023

Starosta Leski informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społeczne ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program wraz z załącznikami

 

unia